Aquest és l’storyline de Coloured World. Passin i vegin!